wtorek, 18 lutego 2014

Legendy chrześcijańskie - recenzja

Legenda – znaczy to, co powinno się czytać.

Legendy chrześcijańskie zostały wydane przez Księży Marianów, co gwarantuje rzetelne dobranie treści. Bardzo ciekawe jest już samo wprowadzenie napisane przez ks. Stanisława Klimaszewskiego MIC (MIC – Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny). Ze wstępu dowiemy się o różnicy legend powstałych w średniowieczy i tych powstałych w czasach nam bliższych. Przedstawiona jest sama idea legendy chrześcijańskiej jako chęć zgłębienia życia nie tylko Jezusa Chrystusa ale również i jego Matki oraz Świętych.

Książka podzielona jest tematycznie na cztery części: Chrystus w legendzie, Matka Boska w legendzie, Święci w legendzie oraz legendy różne. Podział ten jest bardzo logiczny, można by również pokusić się o podział zgodny z docelowym czytelnikiem. Część legend jest przeznaczona zdecydowanie dla młodszych czytelników. Są one napisane językiem oraz tematyką do dzieci.

Legendy pochodzą z różnych zakątków Europy: z Francji, Węgier, Chorwacji, Włoch, Hiszpanii, Czech, Polski. Część z nich jest autorstwa Jakuba de Voragine, który jest autorem Złotych Legend, które są zbiorem opowiadań żywotów świętych powstałymi w XIII wieku. Występowanie legend z okresu średniowiecza jest bardzo logiczny – legendy są bardzo charakterystyczne dla wieków średnich. Bardzo dużym zaskoczeniem jest pojawienie się w tym zbiorze nazwisk, których nigdy nie wiązałem z legendami chrześcijańskimi: Victor hugo (Urian połyka wilka), Lew Tołstoj (Pokutujący grzesznik), Hermann Hesse (Daniel i dziecko). Legendy napisane przez tych trzech autorów mają swój niepowtarzalny klimat i styl.

Legendy chrześcijańskie stanowią bardzo ciekawa lekturę. Są nie tylko przepełnione mądrością – mądrością uniwersalną, ale również pokazują różnice kulturowe w zależności od miejsca powstania legendy. Poszerzają horyzont myślowy, zachęcają do zgłębienia wiedzy na temat życie Jezusa oraz Świętych, zawierają w sobie mądrość oraz zachętę do bycia po prostu, tak zwyczajnie dobrymi ludźmi – a to jest wartość ponadczasowa.

Piotr Kowalik

Za książkę dziękujemy:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz