czwartek, 11 lipca 2013

Tłumaczenia Fimowe w praktyce - Grażyna Adamowicz - Grzyb - NOWOŚĆ

Tłumaczenia Fimowe w praktyce - Grażyna Adamowicz - Grzyb

 Książka dla tłumaczy, dziennikarzy, redaktorów,
pracowników agencji reklamowych!

Tłumaczenia filmowe w praktyce to publikacja, której celem jest popularyzacja wiedzy na temat warsztatu i zawodu tłumacza audiowizualnego, z praktycznego punktu widzenia. W pierwszych rozdziałach opisane zostały najbardziej popularne rodzaje opracowań filmowych w Polsce (lektor, napisy), podstawowe techniki i zasady redagowania tekstu oraz kolejne etapy prac nad dziełem (w tym tak ważny etap adiustacji). Udzielono odpowiedzi na pytania: jak przygotować się do nagrania, jak nagrywa się lektora do filmu, jakie są sposoby pracy z lektorem w studiu oraz jak opracowuje się napisy do filmów i jak się je rozstawia, czyli synchronizuje z filmem.

Przedstawiony również został polski program do rozstawiania napisów – EdList, który jest stworzony specjalnie dla tłumaczy. Krótko omówiono dubbing, a obszerniej nową w Polsce, ale zdobywającą coraz większą popularność – audiodeskrypcję, czyli wersj
ę filmową dla niewidomych (jest też rozdział poświęcony napisom dla niesłyszących).

W dalszych rozdziałach omówiono wiele kłopotliwych sytuacji, z którymi tłumacz może się zetknąć w codziennej pracy. Zawarto różne przydatne informacje, m.in. dotyczące przekładu piosenek, aktywnego podejścia tłumacza do muzyki w filmie, konsekwencji niedopasowania stylu językowego do wieku widza.

Przedstawiono drogę, jaką przebywa dzieło filmowe od momentu zakupu do chwili ukazania się na ekranie, podkreślono istotny wkład tłumacza audiowizualnego w ostateczny kształt dzieła, a także jego odpowiedzialność za jakość. Omówiono rodzaje praw przysługujących autorom oraz stowarzyszenia chroniące ich interesy. Publikacja zapoznaje tez z podstawowym żargonem środowiskowym, co powinno ułatwić młodym tłumaczom udany start w zawodzie i funkcjonowanie w nim.

Książka łączy doświadczenia z różnych dziedzin: przekładu, sztuki filmowej, języka mass mediów i prawa autorskiego. Być może uzmysłowi Czytelnikom, iż przekład dzieł audiowizualnych jest procesem bardziej złożonym, niż się to większości wydaje. Udowodni także, że współczesny tłumacz telewizyjno-filmowy w codziennej pracy – niemal jak multiinstrumentalista – wykazuje się wieloma, bardzo różnorodnymi umiejętnościami. Jest biegły nie tylko w sztuce przekładu, potrafi – wykorzystując nowoczesne technologie – profesjonalnie przygotować wersję lektorską, napisy lub przekład piosenki; zna podstawy emisji głosu, telewizyjno-filmową „kuchnię”, nowoczesne techniki rejestracji dźwięku oraz zasady poprawności językowej.

Tłumaczenie filmów to czynność tylko na pozór łatwa i nieskomplikowana. Być może publikacja Tłumaczenia filmowe w praktyce pomoże to zrozumieć. Początkującym zaś tłumaczom z pewnością umożliwi lepszy start w zawodzie, bo przecież wszystko to kwestia praktyki...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz