środa, 19 września 2012

Wspomnienia Jagiellończyka

"Wspomnienia Jagiellończyka. Prof. Stanisław Portalski
w rozmowie z Leszkiem Skierskim"
Kilka lat temu płocki dziennikarz Leszek Skierski spotkał na swojej drodze niezwykła postać profesora Stanisława Portalskiego. Okazją do tego spotkania stała się setna rocznica powstania Liceum Ogólnokształcące im.Władysława Jagiełły w Płocku, w obchodach której brał udział prof. Portalski. Postać profesora tak dalece zafascynowała Skierskiego, że po dwóch spotkaniach na antenie radiowej postanowił uwiecznić rozmowy ze Stanisławem Portalskim na papierze. Długie godziny rozmów przerodziły się w  książkę-wywiad pt "Wspomnienia Jagiellończyka. Prof. Stanisław Portalski w rozmowie z Leszkiem   Skierskim".
Książka ma charakter bardzo linearny i jest ciągłym zapisem wspomnień Profesora. Widać, że autor nie miał zamiaru "eksperymentować" ze wspomnieniami swojego rozmówcy, a wolał zachować oryginalną prosta, ale wymowna formę. Jest to przede wszystkim udana próba uwiecznienia wspomnień zasłużonego dla Polonii człowieka, a także sposób na uchwycenie przeszłości i wspomnień, które nie uwiecznione na papierze mogą odejść w niepamięć..
"Wspomnienia..." zostały wzbogacone miedzy innymi o posłowie napisane przez śp b. Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego oraz licznych działaczy polonijnych. Niewątpliwym atutem jest także tłumaczenie na język angielski dokonane przez Piotra Kalinowskiego.

Profesor Stanisław Portalski urodził się we wsi Stara Biała pod Płockiem w roku 1920 roku i pochodził z rodziny, której dzieje sięgają wieku XVI. Jako nastolatek uczył się w gimnazjum im W. Jagiełły, a następnie kontynuował naukę w bliźniaczym  liceum, które to ukończył z wyróżnieniem w roku 1939. W chwili wybuchu wojny brał udział w obronie Grodna przed Sowietami, gdzie po schwytaniu przez Litwinów był więziony w tamtejszych obozach. Po zajęciu Litwy przez ZSRR został wywieziony do sowieckich obozów na półwyspie Kola. Kres więziennym losom Stanisława Portalskiego tak ja i wielu innym więźniom położył tzw. układ Sikorski-Majski. Portalski został zwolniony i we wrześniu 1941 wstąpił do nowo powstałej armii gen.Władysława Andersa., z która przez Persję, Indie, Poludniowa Afrykę dostał się do Wielkiej Brytanii. Pobyt na Wyspach otworzył w życiu Portalskiego kolejny fascynujący etap. Ciągle trwała wojna więc po służbie w 307 Dywizjonie Myśliwców Nocnych i ukończeniu  Szkoły Radia i Radaru uczył polska młodzież   technik radiowych..Następnie skończył z jak najlepszym wynikiem angielską Szkołę Oficerskiej Łączności.
Z chwila nastania pokoju St.Portalski pozostał na wyspach i kontynuował naukę na Wydziale Chemii Uniwersytetu Londyńskiego i Inżynierię Chemiczną na Polish University College. W latach pięćdziesiątych  już jako inżynier Portalski został asystentem na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie, a po jego likwidacji zdobył asystenturę w londyńskiej Politechnice Battersea, gdzie również się doktoryzował i gdzie otrzymał tytuł głównego wykładowcy. Następnie przez dwadzieścia lat pracował jako wykładowca na University of Surrey.W latach 1987-1999 pełnil funkcje redaktora naczelnego Rocznika Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, a potem sekretarza generalnego. Kiedy w roku 2003 zmarł prezes PTNO,  a zarazem ostatni premier Rządu RP na Uchodźstwie Edward Szczepanik-objął zaszczytna funkcje szefa PTNO, którą pełnil do chwili śmierci w roku 20011.

Mariusz Bilecki

Autor- Leszek Skierski

Tytuł- Wspomnienia Jagiellończyka- Prof. Stanisław Portalski w rozmowie z Leszkiem Skierskim

Wydawnictwo-  Stowarzyszenie Jagiellończyków 2006

wersja angielska -Piotr Kalinowski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz