poniedziałek, 13 stycznia 2014

M. Seligman, E. Walker, D. Rosenhan - "Psychopatologia". Recenzja

Prezentowana przeze mnie książka autorstwa Martina E.P. Seligmana, Elaine F. Walker oraz Davida L. Rosenhana to już czwarte wydanie podręcznika, który swą premierę miał w 1984 r. i od razu zdobył uznanie studentów i wykładowców psychologii. Jej autorzy - profesorowie amerykańskich uczelni z wieloletnim, bogatym dorobkiem, stworzyli niezwykłe kompendium wiedzy na temat historii i podstaw oraz szczegółowo opisali najczęściej występujące społecznie zaburzenia psychiczne.

Książka liczy sobie 864 strony, zawierające poza wykładem, liczne odwołania do konkretnych przypadków chorobowych, tabele, kwestionariusze i ryciny wspomagające zrozumienie tekstu. W 16 rozdziałach autorzy nawiązują do historii badań psychologicznych, wskazują na metody badań i diagnoz, rozwijają teorię podejścia psychologicznego w zależności od obranej metody badawczej, dokonują rozróżnienia pomiędzy podejściem biologicznym i neuronauką, by płynnie przejść do opisu kolejnych zaburzeń (lękowe, somatogeniczne i dysocjacyjne, nastroju, wczesnodziecięce, osobowości, , schizofrenie, późnego okresu dorosłości, somatyczne, na tle seksualnym, wywołane zażywaniem środków psychoaktywnych). Podniesiona jest także kwestia społecznej i prawnej perspektywy psychopatologii oraz przyszłych kierunków rozwoju tej gałęzi nauki.

Książka z pewnością skierowana jest do wąskiego grona odbiorców, dla których wiedza z zakresu psychopatologii jest konieczna w wykonywanym zawodzie, jednakże także pasjonaci tematu znajdą w niej bogate źródło, wiedzy zarówno podanej wprost, jak i wskazaną bibliografię do dalszych poszukiwań. Znajdujący się na końcu książki słownik pozwala szybko odnaleźć znaczenie poszczególnych terminów medycznych, bez żmudnego poszukiwania ich w treści książki, bądź innych - często nie tak wiarygodnych - źródłach.

Z perspektywy nie-lekarza, któremu jednak przychodzi się z terminologią lekarską mierzyć i, co gorsza, z ustaleniami lekarzy polemizować, ta książka to pozycja obowiązkowa. Język jakim jest napisana, to wprawdzie nie mowa potoczna, ale też nie specjalistyczny bełkot. Podstawy wiedzy z zakresu biologii człowieka pozwala już całkiem swobodnie pogłębiać swoją wiedzę. Z każdą kolejno przeczytaną stroną, cieszyłam się coraz bardziej, że oto trafiłam wreszcie na pozycję, dzięki której treści zawarte w opiniach biegłych przestaną być dla mnie wiedzą tajemną, a wreszcie mogę stanąć z nimi do równej walki na informacje. Gdyby takie pozycje pojawiły się w każdej innej specjalizacji medycznej, bez wahania kupiłabym je wszystkie.

Książkę otrzymałam dzięki wydawnictwu Zysk i s-ka.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz