piątek, 5 lipca 2013

Koniec Człowieczeństwa - Clive Staple Lewis - Recenzja

Clive Staple Lewis słusznie kojarzy się przede wszystkim z „Opowieściami z Narnii”. „Koniec człowieczeństwa” jest dziełem zupełnie innym, jednakże mam wrażenie, że dużo bardziej pasującym do jego autora.

Składające się na książkę trzy eseje „Ludzie bez torsów”, „Droga” i tytułowy „Koniec człowieczeństwa” stanowią wykłady etyczne na temat moralnej i społecznej ewolucji człowieka. Ową moralność każe nam jednak rozpoznawać w kategoriach szerokich, w tym również literackich i prawnych. 

Książka wymaga skupienia i porządnych podstaw filozoficznych oraz literackich. Eseje będące pierwotnie wykładami dla studentów Lewisa nie pozostawiają wątpliwości, iż swoją pracę traktował on poważnie, a nadto otaczał się ludźmi wykształconymi i inteligentnymi. Nie jest to pozycja do poczytania przy kawie.

Po lekturze nie sposób nie zgodzić się z autorem, że we wszystkich współczesnych odkryciach i dążeniach rewolucyjnych, zmierzających do stworzenia „nowego” człowieka, jesteśmy niezwykle ułomni i wtórni wobec praw naturalnych, zawartych w Biblii czy Tao. Człowiek – ukształtowany przez naturę – nie jest w stanie tej naturze zaprzeczyć. Człowiek żyjący wśród innych ludzi, nie jest w stanie znaleźć nic nowego, ponad to, co już, na przestrzeni wieków, zostało stworzone. Zaś wszelkie ewentualne próby zaprzeczenia prawom naturalnym z góry skazane są na niepowodzenie, bo z tych praw właśnie wynikają.

Niezwykle cenny jest zamieszczony na końcu książki dodatek, zwierający przykłady praw naturalnych zawartych w Biblii, dziełach starożytnych autorów greckich i rzymskich, chińskich, hebrajskich, babilońskich i innych. Po uważnym zapoznaniu się z nimi naturalną jest refleksja, że współczesny człowiek może jedynie czerpać z tego, co już wymyślone, brak jest bowiem wolnej przestrzeni, którą można by zapełnić nową rewolucyjną teorią. Cokolwiek wymyślimy, będzie to już tylko wtórną wariacją na znany od wieków problem.

Książkę schowam na półkę, by powrócić do niej, gdy się szczęśliwie zestarzeję. Wierzę, że wtedy odkryję w niej jeszcze wiele więcej mądrości, na którą teraz jestem ciągle zbyt młoda.

Książkę otrzymaliśmy od:

1 komentarz: